Súťaž pre stredoškolákov:

Rozhodli sme sa podporiť vás stredoškoláci v Dolnom Kubíne a motivovať vás k zmysluplnému tráveniu voľného času. Ale poďme k veci. Ak budeš respektíve si v roku 2019 študentom jednej z nasledovných škôl:
1. Osemročné cirkevné gymnázium
2 .Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín
3. Súkromná stredná odborná škola Dolný Kubín
4. Obchodná akadémia Dolný Kubín
5. Gymnázium P.O.Hviezdoslava
6 .Stredná zdravotnícka škola
7. Stredná odborná škola polytechnická Kňažia
8. Prípadne navštevuješ akúkoľvek inú strednú školu ale trvalý pobyt máš v rámci okresu Dolný Kubín
máš možnosť zapojiť sa do súťaže o “najzdatnejšieho stredoškoláka” v Dolnom Kubíne
Súťaž sa uskutoční 09.11.2019 so začiatkom o 9:00 v priestoroch Maximus Gymu. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriach muži a ženy a program pretekov bude nasledovný:

Kategória Muži:
Váženie pretekárov
1. Disciplína: Bench press – maximálny počet opakovaní s 50% vlastnej hmotnosti (Ak vážiš 80kg benchuješ so 40 kg)
– zrealizujú všetci súťažiaci a ideme na:
2. Disciplína: Squat (Drep s činkou na ramenách) – maximálny počet opakovaní s vlastnou hmotnosťou (koľko kg vážiš, takú hmotnosť máš naloženú na činke)
– zrealizujú všetci súťažiaci a ideme na:
3. Disciplína: Strict pull up (Zhyby) – maximálny počet opakovaní
– zrealizujú všetci súťažiaci a ideme na:
4. Disciplína: Burpees to target (Angličák s dotykom o terč, ktorý je vo výške 10 cm od končekov prstov vystretej/vzpaženej ruky/ paže) – maximálny počet opakovaní za 1 minútu.

Z každej disciplíny sa vytvorí poradie a do finále postupujú prví traja najzdatnejší študenti.

Finále:
Vo finále budú súťažiť traja atléti súčasne, a vyhráva ten, ktorý zdolá nasledujúce disciplíny v najkratšom čase:
1 .Disciplína: 10 x Bench press – na činke je naložené toľko kg
koľko vážiš
2. Disciplína: 10 x Squat – na činke je naložené toľko kg koľko vážiš
3. Disciplína: 10 x Zhyb s vlastnou hmotnosťou
4. Disciplína: 10 x Burpees box jump (Angličák s výskokom na drevenú bedňu vo výške 61 cm)

Ceny pre víťazov:
1. miesto = 200 €
2. miesto = 100 €
3. miesto = 50 €

Kategória Ženy:
1. Disciplína: Kľuk – maximálny počet kľukov s oporou dlaní a špičiek na podlahe na jeden krát (bez pauzy)
– zrealizujú všetci súťažiaci a ideme na:
2. Disciplína: Drep – maximálny počet drepov za 90 sekúnd
– zrealizujú všetci súťažiaci a ideme na:
3. Disciplína: Vis na hrazde – chytíš sa hrazdy a snažíš sa udržať čo najdlhšie
– zrealizujú všetci súťažiaci a ideme na:
4. Disciplína: Burpees to target (Angličák s dotykom o terč, ktorý je vo výške 10 cm od končekov prstov vystretej/vzpaženej ruky/paže) – maximálny počet opakovaní za 1 minútu.

Z každej disciplíny sa vytvorí poradie a do finále postupujú prvé tri najzdatnejšie študentky.

Finále:
Vo finále budú súťažiť tri atlétky súčasne, a vyhráva tá, ktorá zdolá nasledujúce disciplíny v najkratšom čase:

1. Disciplína: 10 x Kľuk s oporou dlaní a špičiek na podlahe
2. Disciplína 20 x Zdvíhanie nôh v ľahu na chrbte (do pravého uhla)
3. Disciplína: 30 x Drep
4. Disciplína: 10 x Burpees box jump (Angličák s výskokom na drevenú bedňu vo výške 51 cm)

Ceny pre víťazky:
1. miesto = 200 €
2. miesto = 100 €
3. miesto = 50 €

Prihlasovať do súťaže sa môžeš osobne v priestoroch Maximus Gymu, alebo správou tu na facebooku, prípadne na emailovú adresu: belvoncikandrej@gmail.com, hricko.matej@centrum.sk

Navyše všetci študenti, ktorí sa do súťaže zaregistrujú budú mať v Maximus Gyme zľavu na využívanie Open Gym zóny za cenu 1 €, aby sa mohli na súťaž zodpovedne pripraviť.

Bližšie informácie budeme postupne uverejňovať na našej facebookovej Fanpage stránke. Tak začni makať tešíme sa na tvoj výkon. A nezabudni: byť FIT je IN.